Direct een afspraak maken
Nieuwsbrief ontvangen

Risicomanagement: heeft u aan alle bedrijfsrisico’s gedacht?

Bij ondernemen horen bedrijfsrisico's. Denk aan onder andere ziekte of arbeidsongeschiktheid; schade door product of dienst; conflict met leverancier of klant; schade aan het pand, voorraad of inventaris. Wat ons betreft horen er twee dingen bij bedrijfsrisico’s:

1. maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken: brandblusmiddelen, bewakingscamera’s, verzuimpreventieplan, etc.

2. oplossingen voor als er toch een calamiteit optreedt: snelle reparatie of vervanging beschadigde machines, BHV, back up systeem voor papieren en digitale administratie, etc.

Kent u alle specifieke risico’s die bij u en uw bedrijf horen? Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijgt u een goed inzicht. Hiermee weet u hoe risico’s te voorkomen, te beperken, te verzekeren of te accepteren. U kunt bewust kiezen welke risico’s u zelf wilt/kunt dragen en welke u beter kunt afdekken. Uw keuzes hangen af van de werkzaamheden die u doet en waar u kantoor houdt. Meer weten? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.