Direct een afspraak maken
Nieuwsbrief ontvangen

Werknemers uit het buitenland aannemen

Tussen 2006 en 2021 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verviervoudigd. Wanneer deze trend doorzet, dan neemt dat aantal toe tot bijna 1,2 miljoen in 2030. De toename komt vooral door de groei in sectoren als logistiek, groothandel en ICT. Twee derde van de arbeidsmigranten komt uit Midden- en Oost-Europa. (Bron: SEO Economisch Onderzoek).

Overweegt u een werknemer in dienst te nemen die wel in Nederland woont, maar een buitenlandse nationaliteit heeft? Of deze persoon wel of niet bij u mag komen werken, is afhankelijk van het land van herkomst. Uit een EU/EER-lidstaat of Zwitserland mag de persoon vrij werken in Nederland en heeft geen verblijfsvergunning en geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Bij mensen van overige landen moet u controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen.

Buitenlanders die in Nederland werken, zijn verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Als werkgever bent u in de meeste gevallen aansprakelijk, ongeacht of u nu zelf iemand aanneemt of via een uitzendbureau inhuurt. Neem voor meer informatie contact met ons op.